2/15/2017
1842

İnsan Eli ile Yaratılan Krizlerin Önlenmesinde Yeni Bir Tekno-Politik Yaklaşım...

ICG; özerk, çokuluslu bir organizasyon olarak, uluslararası topluluğun krizleri önlemesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

ICG'nin vizyonu; insanoğlunun sebebiyet verdiği krizleri anlamak, onların zararlarından insanlığı korumak amacıyla uluslararası mekanizmaların işlerliğinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

ICG'nin Yapı Merkezi sponsorluğunda çıkardığı Barış Karikatürleri kitabı: "FOR PEACE/BARIŞ İÇİN"