12/27/2016    3503

TCDD'nin 300 km/s işletme hızına uygun demiryolu hatları için hazırladığı yeni şartnamelerle uyumlu olarak B07 Traverslerinin üretim çalışması, ülkemizde ilk defa Yapıray Afyon Travers Fabrikasında başlatılmıştır. Bu kapsamda üretilen ilk prototiplerin dayanım testleri Yapıray'ın ve TCDD'nin ilgili uzmanları eşliğinde Yapıray Afyon Deney Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamalarda bağımsız onaylı kurumlar tarafından şartnamelerce gerekli görülen testleri gerçekleştirilecek ve seri üretime hazır hale getirilecektir.