9/19/2018    2119

15.09.2018 Cumartesi günü AKH Projesi faz 2 kapsamındaki itme sürme işleri, B 48 köprüsünün itilmesi ile başlamıştır. 289 m uzunluğundaki köprünün ilk segmenti (48 m) başarı ile yerine yerleştirilmiştir.

AKH Projesi Faz 2 kapsamında bulunan toplam uzunlukları 1.648,2 m olan 11 adet köprünün, 3 adeti ( B 48, B 47, B 46, toplam : 681,4 m ) itme sürme yöntemiyle Freysaş süpervizörlüğünde tamamlanacaktır.

B 48  köprüsü; 289 metre uzunluklu, 7 açıklıklı, 49 metre yüksekliğe sahiptir ve 7 itmede tamamlanacaktır.

B 47 köprüsü;  196,2 metre uzunluklu, 5 açıklık, 47 metre yüksekliğe sahiptir ve 5 itmede tamamlanacaktır.

B 46 köprüsü; 196,2 metre uzunluklu, 5 açıklık, 39 metre yüksekliğe sahiptir ve 5 itmede tamamlanacaktır.