2/7/2019    1234

21-25 Ocak 2019 tarihlerinde Kayseri'de Ulaşım Sistemleri'nin tarafından Kayaş - Irmak - Kırıkkale Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapılması Kısım III – IV işleri kapsamında, 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde Sivas'taKısım V İşleri kapsamında, Kataner Sistemlerinin Planlaması, Yönetimi, Projelendirmesi, Uygulaması, Bakım ve  Onarımı eğitimi düzenlenmiştir.

Yapı Merkezi tarafıdan verilen eğitimde Ulaşım Sistemleri Genel Koordinatörü Serdar Güler, Elektrifikasyon Tasarım Şefi Seda Çağlar, Şantiye Şefi Fahretdin Şener KÇE projesi; İnsan Kaynakları Şefi Gülsün Han İnsan kaynakları Politikaları hakkında sunum yapmıştır.